Czy jest już opinia rządu, czy jej nie ma?
Dodane przez aleksandraro dnia 22.12.2015 17:36:51
Dzisiaj o 12.12 z MSWiA na pytanie
- czy rząd wydał opinię o obywatelskim projekcie ustawy, a jeśli tak to jaka jest treść? -
dostałem następującą odpowiedź:
"Panie Redaktorze,
trwają prace nad Stanowiskiem Rządu wobec obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, a także niektórych innych ustaw. Obecnie projekt stanowiska jest w konsultacjach międzyresortowych. Ostateczny kształt stanowiska będzie podany do publicznej wiadomości."
Cytowana przeze mnie treść nie współgra z artykułem Marcina Zasady w Dzienniku Zachodnim, który już podaje stanowisko rządu.
Mam dylemat, czy MSWiA mnie wprowadza w błąd czy Pan Marcin Zasada. Dobrze gdyby Marcin Zasada poinformował na jakim dokumencie oparł swój tekst w Dzienniku Zachodnim.
Roczniok Andrzej
Strona ZLNS na Facebooku
Strona Andrzeja Rocznioka na Facebooku
Strona Ślonzoki Razem na Facebooku