Poparcie starań Greków
Dodane przez aleksandraro dnia 25.03.2015 17:41:03
25.03.2015
Związek Ludności Narodowości Śląskiej popiera starania Greków zamieszkujących w Polsce o dopisanie ich do ustawy o mniejszościach narodowych, etnicznych i języku regionalnym jako mniejszość narodowa. Wypełnienie wszystkich warunków ustawy, które Grecy spełniają powinno doprowadzić do szybkiej realizacji aspiracji tej społeczności.
Przypominamy, że jesienią 2014 r. zaproponowaliśmy w sejmie dopisanie języka wilamowickiego do tej samej ustawy, jako język regionalny. Niestety do dzisiaj brak jakichkolwiek działań ze strony sejmowej komisji mniejszości narodowych.
Uważamy, że również sejm powinien zaprzestać odkładać w czasie decyzję co do dwóch projektów dotyczących Ślązaków, czyli projektu poselskiego o nadaniu językowi śląskiemu statusu języka regionalnego oraz projektu społecznego o dopisanie Ślązaków do ustawy o mniejszościach, jako mniejszość etniczna. Brak jakiejkolwiek decyzji świadczy o braku dojrzałości posłów do podejmowania decyzji w sprawach dotyczących obywateli w państwie, które określa się jako państwo wolne i demokratyczne.