ZLNS, ZLNS Nieuznawanej w Polsce, SONŚ
Dodane przez aleksandraro dnia 19.03.2014 08:53:07
18.03.2014

Informacje
Związku Ludności Narodowości Śląskiej

I
W dniu dzisiejszy w sądzie w Katowicach złożono wniosek o uznanie przewlekłości postępowania w sprawie rejestracji ZLNS. W połowie października 2012 r. został złożony wniosek o rejestrację. Według przepisów sąd na załatwienie sprawy ma 3 miesiące. Pomimo 2 ponagleń i upłynięcia 1,5 roku do dnia dzisiejszego nie doręczono decyzji o załatwieniu sprawy.

II
W dniu wczorajszym dotarło postanowienie odmawiające rejestracji stowarzyszenia Związek Ludności Narodowości Śląskiej Nieuznawanej w Polsce, w którym swym uzasadnieniem referendarz sądowy Dariusz Salitra poszerza zakres dyskryminacji Ślązaków odmawiając prawa:
1) do rozbudzania i i ugruntowywania świadomości narodowej
2) do ochrony praw osób deklarujących przynależność do narodowości śląskiej

Do tej pory te prawa nie były przez sądy podważane.

Natomiast Henryk Michalski opiniujący sprawę z upoważnienia Prezydenta Zabrza w tym samym zakresie podjął próbę dyskryminacji Ślązaków, ale już nie tak stanowczo, bo jemu tylko „wydaje się być niedopuszczalne”.
Zarówno D. Salitra i H. Michalski twierdzą, że Nieuznawanie sankcjonuje narodowość śląską.

III
Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej na swej stronie internetowej rozpowszechnia informację, że „póki sąd rejonowy nie wykreśli SONŚ z KRS i ta decyzja nie uprawomocni się na nowo w sądzie okręgowym, to nasze stowarzyszenie będzie posiadać nadal osobowość prawną”. Stwierdzenie to jest nieprawdziwe, gdyż Sąd Okręgowy w Opolu uchylił Postanowienie Sądu Rejonowego o wpisaniu do KRS i z chwilą dotarcia akt sprawy do Sądu Rejonowego SONŚ zostanie wykreślony z KRS. Delegalizacja SONŚ została już przeprowadzona.

za
Związek Ludności Narodowości Śląskiej
Andrzej Roczniok