Dziyń Hajmatowyj Godki
Dodane przez aleksandraro dnia 21.02.2014 17:54:32
21 febraua ZLNS broł udział we hapyningu Ferajny Ślōnakij Langera Petera, kero bōła we Katowicach na ece Stawowyj a 3 maja. Bez dwie sztundy ludzie welowali, eli sōm za tym co ślōnsko godka je gwara, eli je szpracha. Na hapyningu ze ZLNS byli Kubica Francik, Sojka Andrzyj, Jerczyński Dario i Roczniok Andrzyj, kere nagōniali ludziōw coby welowali za ślōnskōm godkōm co je szprachōm. Hapyning wyloz ekstra a to dziynki Langerowi Peterowi, Dąbek Mirelli a inkszym ze Freajny.