Pytania do doradcy Prezydenta RP
Dodane przez aleksandraro dnia 28.11.2013 21:25:03
Pytania
do prof. Tomasza Nałęczca
doradcy Prezydenta RP ds. historii i dziedzictwa narodowego


W związku z nonszalanckim twierdzeniem Pana Profesora w wywiadzie dla Dziennika Zachodniego, że „polskość i śląskość to dla Bronisława Komorowskiego jedno” pytamy się:
- Czy przygotowywane jest zbrojne wkroczenie wojsk polskich na Zaolzie, gdzie również mieszkają Ślązacy, jak to miało już miejsce w 1938 r., kiedy to ówczesne władze Polski wsparły działania Adolfa Hitlera?
- Czy przygotowywane są działania w celu ogłoszenia niepodległości przez Zagłębie Rurhy, gdyż w tym rejonie przebywa znaczna część Ślązaków?

Mając na uwadze, że nie jesteśmy zainteresowani ani rewizjonizmem, ani szowinizmem polskim musimy stwierdzić kategorycznie, że w tych działaniach władz polskich nie będziemy wspierać!

Szermowanie hasłami przez Pana Profesora jest bardzo niebezpieczne, gdyż można spotkać się z pytaniami o polskość Ślązaków walczących w bitwie pod Grunwaldem po stronie Zakonu, o polskość Ślązaków biorących w ramach Austro-Węgier i Prus w rozbiorach Polski, o działania Lisowczyków na terenie Śląska, o udział Polaków w wypędzeniach do Niemiec i wywózkach do ZSRS Ślązaków.


Kołodziejczyk Rudolf – Związek Ludności Narodowości Śląskiej
Roczniok Andrzej – Związek Ludności Narodowości Śląskiej