Przewlekłość postępowania
Dodane przez aleksandraro dnia 25.10.2013 09:23:02
Do Sąsu Rejonowgo w Katowicach zostało wysłane poniższe pismo.

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy KRS
Ul. Lompy 14
40 - 040 Katowice dnia 24.10.2013 r.

Sygn. akt : KA VIII Ns. Rej.. KRS 32086/12/144

Wnioskodawca: Związek Ludności Narodowości Śląskiej
Reprezentowany przez:


Zgodnie z art.13.1 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach – wniosek o zarejestrowanie stowarzyszenia Sąd rejestrowy rozpoznaje nie póżniej niż w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Rozstrzygnięcie powinno nastąpić w ww. terminie.
Uprzejmie zwracam uwagę na ww. przepis prawny, który nie został do chwili obecnej zrealizowany.
Z poważaniem
Adw. Józef Fox