Powinszowania do Pyjtra Długosza
Dodane przez aleksandraro dnia 08.08.2013 19:35:22
Zocny Pyjter
Winszujymy CI fest, iże¶ ôstoł Prezesym SON¦. Niych Ci sie Chopie wiedzie z robotōm do Słōnska i coby ¦lōnsk juza¶ napoczōn kwi¶.
Za ZLNS
Kołodziejczyk Rudi
Sowa Erwin
Roczniok Andrzyj