Pismo do deputowanych Rady Europy
Dodane przez aleksandraro dnia 07.07.2013 13:18:39
1.07.2013 ZLNS posłoł wszyjskim deputowanym do Rady Europy brif po polskymu a anglickymu, kery mocie tukej

Szanowne Panie Deputowane
Szanowni Panowie Deputowani

Pozwalamy sobie zwrócić się do Państwa z pismem w celu przedstawienia postępowania przedstawicieli Rady Europy w stosunku do ZLNS (Związek Ludności Narodowości Śląskiej), o rejestrację której staramy się już od 1996 r. Niestety ostatnie zachowanie przedstawicieli Rady Europy budzi niepokój, gdyż zaczęło wspierać dyskryminacyjne działania rządu polskiego w stosunku do nas, a przecież do wspierania dyskryminacji nie jest Rada Europy powołana.
W lutym 2011 r. w Opolu doszło do spotkania przedstawicieli Rady Europy z niektórymi przedstawicielami środowisk optujących za prawami narodowości śląskiej. Tymi przedstawicielami byli członkowie komitetu założycielskiego, którzy stowarzyszenie zamierzali dopiero powołać. Jak się udało do tego środowiska przedstawicielom Rady Europy dotrzeć nie sposób nam wyjaśnić, nas natomiast pominięto W tej sprawie wysłaliśmy 28.02.2011 pismo do Rady Europy, ale Rada zamiast zająć się problemem pomijania naszego środowiska, które stara się o prawa osób narodowości śląskiej, nasze pismo skierowała do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, gdzie dopiero za parę lat będzie rozpatrywane.
7.06.2013 w Krakowie przedstawiciele Rady Europy, spotkali się znów z tym samym środowiskiem, w sprawie III Raportu Rady Europy w sprawie Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych, na które ponownie nas znów nie zaproszono. Temu środowisku, z którym spotykają sie przedstawiciele Rady Europy, udało się w grudniu 2011 r. zarejestrować w sądzie stowarzyszenie pod nazwą Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej (SONS). Natomiast naszemu środowisku pomimo ponownego wniosku do sądu znów odmówiono rejestracji stowarzyszenia ZLNS.
Można wyciągnąć z tego wniosek, że środowisko, które spotyka się z przedstawicielami Rady Europy jest bardziej tolerowane, niż my przez przedstawicieli Rady Europy systematycznie bojkotowani.
Wysyłaliśmy pisma do Rady Europy, jak również zabieraliśmy głos w sprawie II Raportu Rady Europy w sprawie Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych pismem z dnia 19.01.2009 ponadto w Europejskim Trybunale Praw Człowiek w Strasburgu czekają na rozpatrzenie złożone przez nas skargi co do rejestracji stowarzyszenia, jak również niedopuszczenia nas do udziału w wyborach komunalnych w 2010 r. Chcielibyśmy również zabrać głos w sprawie III Raportu Rady Europy w sprawie Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych, dlatego też prosimy o zaczekanie z ogłaszaniem stosownych dokumentów w sprawie tego Raportu do czasu nadesłania przez nas tych uwag.

Roczniok Andrzej – założyciel II i III ZLNS, założyciel NWSD (Nasz Wspólny Śląski Dom)
Kołodziejczyk Rudolf – założyciel I, II, III ZLNS, założyciel RAŚ (Ruch Autonomii Śląska), założyciel NWSD
Helis Paweł – założyciel III ZLNS, założyciel NWSD
Sowa Erwin – założyciel I, II, III ZLNS, założyciel NWSD
Rduch Stanisław – założyciel III ZLNS, założyciel RAŚ, założyciel NWSD