Oświadczenie w sprawie Rady Europy
Dodane przez aleksandraro dnia 07.06.2013 15:00:49
7.06.2013

Oświadczenie

Związek Ludności Narodowości Śląskiej zarzuca przedstawicielom Komitetu Doradczego Rady Europy, którzy w sprawie III Raportu dla Sekretarza Generalnego Rady Europy z realizacji przez Rzeczpospolitą Polską postanowień Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych, że po raz kolejny pomijają środowiska związane ze Związkiem Ludności Narodowości Śląskiej.
Takie zachowanie tych przedstawicieli Rady Europy wspiera dyskryminacyjną politykę władz Polski w stosunku do osób deklarujących narodowość śląską oraz osób posługujących się językiem śląskim. Trudno nam stwierdzić, czy brak przygotowania przed przyjazdem do Polski tych przedstawicieli, lenistwo, niekompetencja a może celowe i świadome ignorowanie naszego środowiska jest powodem kolejnego pominięcia nas.
Dzięki takim zachowaniom dochodzi do sytuacji, że środowisko z którym spotykają się przedstawiciele Rady Europy mogło zarejestrować swoje stowarzyszenie, nam natomiast nadal odmawia się rejestracji.
Oczywiście możemy się odwoływać, by sprawa na koniec trafiła do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, gdzie sprawy są rozpatrywane przez wiele, wiele lat.
Państwo Polskie już zaostrzyło w stosunku do nas stopień dyskryminacji nie pozwalając przystąpić z nazwą „narodowość śląska” do wyborów komunalnych, chociaż żadnych profitów z tego by nie mieliśmy.
Jest wiele spraw, które można było by wyjaśnić i przedstawić, ale przedstawiciele Komitetu Doradczego nie przymierzają się do tego. Po wizycie przedstawicieli Komitetu Doradczego w Opolu złożyliśmy do Rady Europy skargę na takie postępowanie. Rada Europy zamiast nasze zażalenie rozpatrzyć przesłała je do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Zrozumiałe jest to, że władze Polski wykorzystują do dyskryminacji Ślązaków bardzo długi okres rozpatrywania skarg, bo taka jest natura tych władz, ale niezrozumiałe jest to, że przedstawiciele Komitetu Doradczego Rady Europy te władze wspierają.

Andrzej Roczniok –ZLNS
Paweł Helis – Nasz Wspólny Śląski Dom