Kolejna odmowa rejestracji ZLNS
Dodane przez aleksandraro dnia 13.02.2013 16:31:43
Dzisiaj dotarło Postanowienie Sądu Rejonowego w Katowicach o odmowie rejestracji Związku Ludności Narodowości Śląskiej. Sąd wzywa założycieli do zmiany nazwy oraz wyeliminowania pojęcia "narodowość śląska" ze statutu twierdząc, że istnienie narodowości śląskiej nie znajduje odzwierciedlenia w obecnym stanie prawnym.
Widać, że w Polsce wszystkie narodowości są uznawane, ale tylko narodowość śląska wymaga specjalnej ustawy.
ZLNS uważa to Postanowienie za kolejny akt dyskryminacji Ślązaków w rzekomo tolerancyjnym Państwie Polskim. To władze Polski biorą na siebie jakąkolwiek niechęć Ślązaków do Państwa Polskiego i są za nią odpowiedzialni. W tej sytuacji śmieszne jest zarzucanie Ślązakom separatyzmu, czy irredentyzmu. Bo przecież Polska wypycha Ślązaków z Polski! A Ci co kiedyś walczyli w tzw. Powstaniach Śląskich po stronie polskiej mogą twierdzić, że zostali przez Polskę oszukani.