Prociw tymu coby kardinal Hlond ôstoł sanktus
Dodane przez aleksandraro dnia 31.01.2013 08:10:11
Cwajmōnatszrift "Slōnsko Nacyja" i ZLNS napoczli starania coby zasztopować proces beatyfikacyjowy kardinala Augusta Hlonda.
Kard. Hlond bōł do 1948 r. Prymasym Polski, wtynczos na Wiyrchnym Ślōnsku dzioło sie to co dzisioj mianuje sie Ślōnsko Tragedyjo.
Pojstrzōd Polokōw bōła wtynczos zgoda w tym coby tropić Ślōnzokōw a Niymcōw. Kard.Hlond niy stwoł w obrōnie Ślōnzokōw a Niymcōw.
Kard. Hlond podpod tyż Jewelōm.