Zwycięska sprawa narodowości śląskiej
Dodane przez aleksandraro dnia 07.09.2012 20:44:28
7.09.2012

Oświadczenie


Związek Ludności Narodowości Śląskiej oraz Nasz Wspólny Śląski Dom (NWSD) z wielką radością przyjęły odrzucenie apelacji Prokuratury Okręgowej w Opolu przez Sąd Okręgowy w Opolu w sprawie rejestracji Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej (SONS).
Dzięki staraniom wielu osób założycielom SONS udało się po prawie 16 latach uzyskać prawo do stowarzyszania przez osoby deklarujące przynależność do narodowości śląskiej. Decyzja sądu jest prawomocna.
Rozpoczęte w 1996 r. starania o zarejestrowanie już w 1997 r. zostało uwieńczone sukcesem, gdyż sędzia Warzecha z Pszczyny z Sądu Rejonowego w Katowicach zarejestrował Związek Ludności Narodowości Śląskiej (ZLNS). Apelacja do Sądu Wojewódzkiego w Katowicach zakończyła się wyrejestrowaniem ZLNS. Pomimo apeli sędziego o rezygnację z określenia „śląska mniejszość narodowa” oraz zgody pełnomocnika wojewody Ciszaka na sugestie sądu, J. Gorzelik nie ustąpił, gdyż przymierzał się do mandatu poselskiego. Następnie był Sąd Najwyższy, potem Sekcja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Wielka Izba tego Trybunału.
Od 2004 r. rozpoczęła się batalia o rejestrację nowego Związku Ludności Narodowości Śląskiej ze zmienionym statutem, gdzie „śląską mniejszość narodową” zastąpiono określeniem „narodowość śląska”. Władze Polski wbrew wyrokom strasburskim usztywniły stanowisko i nawet to ustępstwo odzruciły. Tym razem liderem (prowajder) ZLNS został A. Roczniok, a wspomagali go współzałożyciele pierwszego ZLNS R. Kołodziejczyk (założyciel RAŚ) i E. Sowa.
Po odmowie przez rejestracji ZLNS przez polskie sądy i ponownym skierowaniu sprawy do Strasburga ZLNS podjął działalność jawną doprowadzając m.in. do wpisania języka śląskiego na listę języków świata, do ustandaryzowania zapisu tego języka, do przypomnienia powojennych obozów koncentracyjnych w Oświęcimiu, do wydawania miesięcznika Ślonsko Nacyja, wydawnictwa Narodowa Oficyna Śląska (ponad 70 pozycji o śląsku i po śląsku).
Decyzja Sądu Okręgowego w Opolu to sukces wszystkich tych, którzy w poprzednim (2002) jak i ostatnim (2011) Spisie Powszechnym zadeklarowali przynależność do narodowości śląskiej.
ZLNS i NWSD uważają, że dzisiejsze postanowienie sądu to decyzja przełomowa gdyż pozwoli ona innym organizacjom odwoływać się do narodowości śląskiej.
Uważamy, że władze wreszcie zrezygnowały z części dyskryminacji Ślązaków, którą była odmowa prawa do rejestracji. Pozostaje jeszcze prawo do startowania w wyborach, prawo do wspierania języka śląskiego przed zaniknięciem i in.
Serdecznie gratulujemy inicjatorom Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej i wspólnie z nimi się cieszymy, że znów sprawy śląskie udało się popchnąć do przodu.


R. Kołodziejczyk – współzałożyciel I i II ZLNS oraz RAŚ, sekretarz NWSD
P. Helis –przewodniczący NWSD
A. Roczniok – prowajder ZLNS