Błąd na stronie sejmowej
Dodane przez aleksandraro dnia 19.07.2012 09:31:59
Na sejmowej stronie
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=95EDBDA61BAC2CE0C1257A38005438A3
można się dowiedzieć, że poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, a także niektórych innych ustaw druk nr 567 został skierowany w dniu 11.07.2012 do sejmowej Komisji Mniejszości Narodowoych. Fakty jednak są inne. Na posiedzeniu Komisji Mniejszości w dniu 12.07.2012 nikt o tym nie wiedział, w rozmowie Marszałek Sejmu z przedstawicielami ZLNS, Ferajny i innych struktur śląskich na holu w Sejmie nie było mowy, że projekt już został skierowany do I czytania. Z powodu nieskierowania projektu do I czytania środowiska śląskie wystosowały w dniu 12.07 specjalne pismo, które Marszałek E. Kopacz wręczono.