Umar Cierpka Jozef
Dodane przez aleksandraro dnia 29.08.2020 05:40:16
26.08 poszoł do Ponboczka Cierpka Wojciech wieloletni członek i działacz Związek Ludności Narodowości Śląskiej. Przinoleżoł tyż do Ślonzoki Razem.
Msza pogrzebowo bydzie we pyndziałek 31.08 o 10.00 we kościele św. Jozefa Robotnika we Jozefowcu - Katowice. Potyn ostanie pochowany na kerchowie we Jozefowcu.
Cołkij Familije Cierpki Jozefa składomy wyrazy społczucio.