Strasburg prociw ślonskij nacyje
Dodane przez aleksandraro dnia 16.10.2017 18:16:41
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w dniu 26.09.2017 uznał, że skarga wniesiona 4.03.2011 jest niedopuszczalna.
Skarga dotyczyła niedopuszczenie do wyborów komunalnych z powodu nazwy Komitetu Wyborczego Wyborców Narodowość Śląska a inksze Ślonzoki.
Informacja do Pełnomocnika Wyborczego dotarła 13.10.2017.
Jeśli Trybunał uznał, że "... postępowanie przed organami krajowymi objęte skargą nie dotyczyło rozstrzygnięcia o prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym skarżącego w rozumieniu art. 6 Konwencji", to znaczy, że niedopuszczenie do wyborów komitetu wyborczego którego nazwa zawiera określenie "narodowość śląska" nie stanowi naruszenia prawa.
Takiego lawirowania tylko pogratulować.
Z tej konkluzji można wywnioskować, że bezprawne zakazanie używania w nazwie określenia "narodowość śląska" czy to w nazwie komitetu wyborczego czy to w nazwie stowarzyszenia jest przez Trybunał uznawane jako zgodne z prawem.
Jeśli ktoś ma nadzieję, że Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu zajmuje się kontrolą przestrzegania prawa ten się grubo myli. ten Trybunał jest najzwyklejszym organem politycznym.
Sprawa rejestracji Związku Ludności Narodowości Śląskiej czeka w Strasburgu na rozpatrzenie od 2007 r.
"Link do brifa Trobunala"