Spyra myli, kłamie, obraża...
Dodane przez aleksandraro dnia 20.01.2016 16:23:49


Piotr Spyra

myli fakty (ZLNS nie twierdzi, że załatwił wystąpienie, ale że starał się o nie)

i dalej przymila się PiSowi ("pozbawiony stanowiska za sprzeciw wobec koalicji PO z RAŚ"),

kłamie (twierdzi, że Ślązacy nie są w Polsce dyskryminowani, to dlaczego nie można zarejestrować ZLNS i SONŚ i dlaczego nie można wystawić listy narodowości śląskiej do sejmiku)

obraża działaczy śląskich (używa określenie ślązakowcy, które wymyślili wrogowie tożsamości Ślązaków jako określenie pogardliwe)

i wykazuje podstawowe braki wiedzy (myli identyfikację etniczną z identyfikacją regionalną twierdząc "przekształcenie, nas Ślązaków, w odrębną od narodu polskiego, grupę etniczną".)

Strona na Facebooku