Stanowisko ZLNS w sprawie łączenia województw
Dodane przez aleksandraro dnia 04.06.2012 11:07:27
Kwestia wchłonięcia województwa opolskiego przez województwo śląskie została wywołana przez media. Nieznane nam jest zdarzenie, które w krótkim czasie przed informacją medialną miało miejsce. Jednak rozwijanie się tej dyskusji zmusza nas do zabrania głosu.
Rozszerzona zawartość newsa
Stanowisko ZLNS w sprawie łączenia województw
4.06.2012
Kwestia wchłonięcia województwa opolskiego przez województwo śląskie została wywołana przez media. Nieznane nam jest zdarzenie, które w krótkim czasie przed informacją medialną miało miejsce. Jednak rozwijanie się tej dyskusji zmusza nas do zabrania głosu.
My nadal podtrzymujemy swoje stanowisko, że istnieje możliwość połączenia się tych dwóch województw w jeden górnośląski twór oparty o ziemie historycznie górnośląskie oraz stworzenie województwa częstochowsko-sosnowieckiego.
Jesteśmy przeciw koncepcji Ruchu Autonomii Śląska wchłonięcia województwa opolskiego do województwa śląskiego. Jesteśmy również przeciw autonomii dla obecnego województwa śląskiego co w ostatnich wyborach municypalnych głosił Ruch Autonomii Śląska. RAŚ powinien się wreszcie zdecydować dla jakiego terytorium chce autonomii, czy ma to być historyczny Górny Śląsk (tutaj lokuje się nasze poparcie), czy ma to być obecne województwo śląskie, a więc z Sosnowcem i Częstochową (tutaj jesteśmy przeciw), czy ma to być tylko teren przedwojennego autonomicznego województwa śląskiego (też jesteśmy przeciw).
Przyszłe zmiany administracyjne wywołają niezadowolenie, dlatego też wypracowaliśmy propozycję, która jest w stanie zaspokoić wiele aspiracji. Górnośląskie ziemie województw opolskiego i śląskiego utworzyły by województwo górnośląskie (zgodnie z terytorium archidiecezji katowickiej plus Bielsko i Cieszyn z okolicami). Ziemia Żywiecka została by przyłączona do województwa małopolskiego, Zachodnie tereny województwa opolskiego zostały by przyłączone do województwa dolnośląskiego, natomiast Sosnowiec, Częstochowa i Jaworzno stanowiły by trzon nowego województwa w skład którego by jeszcze weszło całe Zagłębie Dąbrowskie, tereny jurajskie i ziemia częstochowska. Nowe województwo miało by dwie stolice: w Sosnowcu i w Częstochowie.
Województwo górnośląskie miało by też dwie stolice: w Katowicach i w Opolu. W jednej z tych stolic ulokowano by władze sejmiku a w drugiej siedzibę wojewody. Konieczne byłoby zadbanie o to by instytucje wojewódzkie nie były lokowane tylko w tych dwóch miastach. Aspiracje Rybnika, Gliwic, Raciborza i innych miast powinny zostać uwzględnione w staraniach decentralizacyjnych.. Nie można centralizm państwowy zastąpić centralizmem katowickim, dlatego konieczne jest rozlokowanie instytucji wojewódzkich w różnych miastach województwa górnośląskiego, co osłabi siłę wpływu urzędników na działania społeczne i polityczne a zarazem da szansę na karierę urzędniczą osobom zamieszkującym poza Katowicami i Opolem.
W interesie narodowości niemieckiej i narodowości śląskiej jest podjąć współpracę, a nie działać przeciwko sobie. Na dzień dzisiejszy powstały duże straty w narodowości niemieckiej, które do dzisiaj nie zagospodarowano i nie zinstytucjonalizowano w ramach narodowości śląskiej. Jest to okres niebezpieczny dla obydwóch mniejszości, gdyż słabnięcie jednej nie jest w formie zinstytucjonalizowanej zastąpione drugą. ZLNS nie ma zamiaru prowadzić działań mających na celu rozbijanie narodowości niemieckiej, ale nie zrezygnuje z dążeń do usankcjonowania instytucjonalnego swych aspiracji. Brak współpracy narodowości niemieckiej i śląskiej służy tym, którzy marzą o Górnym Śląsku bez Ślązaków, gdyż jedni są rozbijani a drudzy nie sankcjonuje prawnie. W dłuższym okresie może to ułatwić proces polonizacji obydwóch narodowości.
Na zakończenie podkreślamy, że jesteśmy za połączeniem się obydwóch województw (na zasadach jak wyżej) i zdecydowanie sprzeciwiamy się wchłanianiu jednego województwa przez drugie.
za ZLNS
Roczniok Andrzej