Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wpłat na Komitet Wyborczy Wyborców Ślonzoki Razem na konto
Dodane przez aleksandraro dnia 09.09.2015 16:26:20
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wpłat na Komitet Wyborczy Wyborców Ślonzoki Razem na konto

KWW Ślonzoki Razem
41-800 Zabrze ul. Ślęczka 2 B/3
nr rachunku odbiorcy
56 2030 0045 1110 0000 0413 9930
BGŻ BNP PARIBAS Oddział Zabrze

Wpłaty mogą pochodzić wyłącznie od osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terenie Polski oraz posiadających obywatelstwo polskie.
Dokonane mogą być wyłącznie przelewem, z konta osobistego ROR.
Wpłaty muszą być oznaczone danymi wpłacającego:
Imię i nazwisko, PESEL oraz dokładny adres.

Uwaga !
Nie można dokonywać wpłat: gotówką w kasie banku (bankowy dowód wpłaty), z konta prowadzonej działalności gospodarczej, z konta prowadzonego gospodarstwa rolnego, w urzędach pocztowych (pocztowy dowód wpłaty), czekiem lub kartą płatniczą.
Wpłaty nie mogą być dokonywane z rachunków prowadzonych w ramach osobiście prowadzonej działalności gospodarczej (forma prawna osoba fizyczna) lub jakichkolwiek innych podmiotów gospodarczych i jednostek „non profit” lub działalnością wolnych zawodów (tzw. konta związane z wykonywaniem działalności wolnych zawodów).
Zabrania się wpłat z kont zagranicznych i płatności za pośrednictwem euroczeków.
Środki wpłacane nie mogą pochodzić z działalności przestępczej określonej w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Ostateczny termin wpłaty upływa w dniu 22.10.2015.