Obchody w Knurowie
Dodane przez aleksandraro dnia 01.02.2015 15:31:11
W dniu 1.02.2015 Stowarzyszenie Ofiar Tragedii Śląskiej 1945 r., w kościele św. Cyryla i Metodego, o godz. 11.30, zorganizowało uroczystą mszę świętą, którą poprowadził ks. proboszcz Mirosław Pelc uświetnioną obecnością pocztu sztandarowego Związku Zawodowego Górników.
We mszy oraz w spotkaniu w salce parafialnej udział wzięły rodziny ofiar oraz przedstawiciele organizacji śląskich ZLNS, SONŚ, Fundacja Ambasada Śląska, mniejszości niemieckiej, RAŚ, jak również posłanka Krystyna Szumilas, burmistrz Knurowa, radni, Bernard Szczech (który na początku lat 90-tych jako dyrektor Muzeum Miejskiego w Zabrzu zaczął gromadzić rzeczy związane z internowaniem Ślązaków i doprowadził do pierwszej sesji Rady Miejskiej w Zabrzu poświęconej wywózkom), Bogusław Szyguła (w przykopalnianej Izbie Pamięci KWK Knurów prowadzi stałą prezentację poświęconą wywózkom) a przede wszystkim Agnieszka Kozior, która jako młoda dziewczyna została wywieziona do ZSRS.
Na spotkaniu obecny był Prezes Honorowy Stowarzyszenia Henryk Stawiarski. Całość poprowadził aktualny Prezes prof. Joachim Kozioł, a znacząco wspomogła Janina Wilczek wraz z innymi osobami.
Msza i spotkanie wzbudziło zainteresowanie również u nastoletnich osób, którzy wzięli czynny udział.
Przedstawiciel ZLNS występując pogratulował Stowarzyszeniu za odniesiony sukces, gdyż to dzięki wieloletniemu trudowi Stowarzyszenia pamięć o Tragedii Śląskiej jest coraz powszechniej obchodzona, a próby wyparcia na rzecz Powstania Warszawskiego okazały się nieskuteczne. Przypomniał on po raz kolejny, że nadal władze polskie za tę zbrodnię nie przeprosiły, a nawet nikt nie został ukarany.