Oświadczenie w sprawie deputatu węglowego
Dodane przez aleksandraro dnia 12.11.2014 12:55:16
Oświadczenie
Związku Ludności Narodowości Śląskiej
12.11.2014

Związek Ludności Narodowości Śląskiej stowarzyszenie mniejszości śląskiej popiera protesty emerytów, rencistów i wdów górniczych w sprawie zabierania im deputatu węglowego.
Deputat węglowy, który przysługiwał od zawsze, nagle pod pretekstem złej sytuacji kopalń próbuje się odebrać ludziom, którym najtrudniej walczyć o swoje prawa. Do tego brak wsparcia ze strony związków zawodowych utrudnia sytuację tych osób. Wiadomo, że deputat węglowy stanowił dodatek do pensji i wydawanie jego było rekompensatą za niemożność wypłacania przez pracodawcę godnej płacy.
Obecne zabieranie deputatu węglowego, a więc prawa nabytego, nie ma na celu zreformowanie górnictwa, a jedynie ma doprowadzić do jeszcze większego zubożenia Górnego Śląska. Pieniądze mają zostać z Górnego Śląska wyprowadzone, żeby większości Ślązakom żyło się gorzej.
Minęło już ćwierć wieku od rozpoczęcia transformacji, a więc dostatecznie dużo czasu upłynęło, by zreformować również górnictwo. Dotychczasowe działania niestety sprowadzały się głównie do wyprowadzania pieniędzy z Górnego Śląska. W ten sposób, z trzeciego co do znaczenia ośrodek przemysłowy Europy w XX wieku, stał się krainą, gdzie coraz częściej panuje bieda, zniszczono dotychczasowy model śląskiej rodziny, wprowadzono ekonomiczny przymus pracy kobiet , zlikwidowano pięciodniowy tydzień pracy, zmniejszyła się dzietność rodzin, do tego Ślązacy, Niemcy i Polacy zamieszkujący Górny Śląsk, bez przerwy emigrują mając już dość obecnych polskich elit, ich sposobu rządzenia określanego pogardliwie polnischewirtschaft i braku perspektyw na poprawę warunków życia.
Likwidacja deputatu węglowego dla emerytów, rencistów i wdów górniczych jest jednym z etapów do wprowadzania tzw. Pakietu Klimatycznego, który ma się zakończyć, zgodnie z zapisami w nim zawartymi, likwidacją górnictwa na Górnym Śląsku, do czego zobowiązały się władze Polski. Ta likwidacja górnictwa została okrzyknięta przez władze jako wielki sukces.
Schemat działań władz jest do przewidzenia. Najpierw zuboży się emerytów, rencistów i wdowy górnicze, to spowoduje obniżenie poziomu życia innych mieszkańców. Następnie obniży się opłacalność pracy w górnictwie, aby w końcu zlikwidować górnictwo na Śląsku. Na to, jako organizacja mniejszości śląskiej, nie wyrażamy zgody i popierając ludzi krzywdzonych będziemy bronić śląskiego górnictwa. Liczymy, że obecnie zatrudnieni w górnictwie staną po stronie krzywdzonych zwłaszcza, że już niedługo władze zabiorą się za doprowadzenie do nieopłacalności ich pracy.

Roczniok Andrzej