Chrzest Śląska czy chrzest Polski?
Dodane przez aleksandraro dnia 11.04.2012 10:19:08
Chrzest Śląska czy chrzest Polski?
2007-07-04, Aktualizacja: 2007-07-03 20:12
Dziennik Zachodni Agata Pustułka

Związek Ludności Narodowości Śląskiej (ZLNŚ) i Ruch Autonomii Śląska (RAŚ) 5 lipca zamierzają obchodzić 1144 rocznicę... chrztu Śląska. Tymczasem zgodnie z polską tradycją, nauką, faktami, data chrztu Polski to 966 rok.
Związek Ludności Narodowości Śląskiej (ZLNŚ) i Ruch Autonomii Śląska (RAŚ) 5 lipca zamierzają obchodzić 1144 rocznicę... chrztu Śląska. Tymczasem zgodnie z polską tradycją, nauką, faktami, data chrztu Polski to 966 rok. Po co to zamieszanie?
- Warto przypominać symboliczne daty - mówi prezes RAŚ Jerzy Gorzelik.
Tego nie uczą w szkołach, a poza tym trzeba pamiętać, że data ta pokazuje odmienność historii Śląska i Polski - dodaje Andrzej Roczniok, szef ZLNŚ. Jego zdaniem wcześniejszy chrzest śląskiej ziemi świadczy o postępie cywilizacyjnym regionu wobec państwa Polan.
Zdaniem Gorzelika, Śląsk został schrystianizowany przez władców państwa Wielkomorawskiego, a potem Czech ok. 863 roku. - Sądzę, że słowo "chrzest" jest nadużyciem. Mówiłbym o początkach chrystianizacji, bo przecież podobnie jak w państwie Polan, świadome tego faktu były elity - ocenia Gorzelik.
http://wisla.naszemiasto.pl/archiwum/1481868,chrzest-slaska-czy-chrzest-polski,id,t.html