Strona Główna · Artykuły · Standaryzacja ślōnskij godki · NARODOWA OFICYNA ŚLĄSKA · Forum · Linki · Kategorie Newsów 23.04.2021 09:34:59
Nawigacja
Strona Główna
Artykuły
Standaryzacja ślōnskij godki
NARODOWA OFICYNA ŚLĄSKA
Forum
Linki
Kategorie Newsów
Kontakt
Galeria
Szukaj
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych użytkowników: 66
Najnowszy Użytkownik: Marek
Zaproszenie na szczyt Ślązaków
Newsy List P. Długosza do A. Rocznioka
Szanowni Państwo, Pragniemy zaprosić przedstawicieli Waszych organizacji na spotkanie dotyczące planów upodmiotowienia Ślązaków w polskim prawodawstwie. Tematem spotkania miałyby być następujące kwestie: 1. Wystosowanie wspólnego wniosku do Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych o dopuszczenie do udziału w obradach przedstawicieli środowisk śląskich. W chwili obecnej Ślązacy nie mają tam swojego reprezentanta. SONŚ uważa, że powinni mieć podobnie jak największe mniejszości i grupy językowe w Polsce dwóch reprezentantów. Wg nas powinna być to jedna osoba reprezentująca środowiska organizacji językowych (przedstawiciel Dangi lub PLS) oraz jedna reprezentująca środowiska osób deklarujących narodowość śląską. Sugerujemy, iż dobrym rozwiązaniem pokazującym jedność Ślązaków ponad podziałami administracyjnymi byłoby wytypowanie po jednej osobie z woj. śląskiego i opolskiego.2. Przedyskutowanie projektu nowelizacji Ustawy o Mniejszościach Narodowych i Etnicznych oraz języku regionalnym autorstwa SONŚ mającym na celu dopisanie osób deklarujących narodowość śląska jako mniejszości etnicznej. Chcielibyśmy jako SONŚ podzielić się naszymi pomysłami w tych kwestiach oraz przedstawić 2 projekty (jeden razem z Kaszubami jeden dotyczący tylko Ślązaków) i zaczerpnąć Państwa opinii na ten temat oraz omówić nasz plan procedowania z posłem Plurą, aby nie spowodowało to zatrzymania prac nad uznaniem śląskiego jako języka regionalnego. Spotkanie to zaplanowaliśmy wspólnie z posłem Markiem Plurą na 7 maja w Katowicach w godzinach wieczornych. Dokładną godzinę i miejsce podamy w terminie późniejszym, będzie ona uzależniona od czasu terminu prelekcji posła Marka Plury w Bibliotece Śląskiej tego dnia. Chcielibyśmy aby dla sprawnych obrad każda organizację reprezentowała jedna osoba. Prosimy do 28 kwietnia br. o informację czy są Państwo zainteresowani udziałem w tym spotkaniu oraz czekamy na ewentualne sugestie jakie jeszcze organizacje należałoby zaprosić do udziału w tym spotkaniu. Kolejne informacje prześlemy z początkiem maja.
Z poważaniem
Pejter Długosz
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej


List A. Rocznioka do posła M. Plury
Piszę do Pana Posła, gdyż ostatnio nie mogę się do Pana dodzwonić.
Na stronie Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej http://slonzoki.org/ znalazłem wykaz organizacji i osób doktórych wysłano zaproszenie na mającesię odbyć w dniu 7 maja spotkanie środowisk śląskich.
Tŏwarzistwo Piastowaniŏ Ślōnskij Mŏwy „Danga”*
Pro Loquela Silesiana
Związek Ślązaków
Ruch Autonomii Śląska
Fundacja Ambasada Śląska
Przymierze Śląskie
Ślonsko Ferajna
Związek Górnośląski
Związek Ludności Narodowości Śląskiej
senator Kazimierz Kutz
Artur Jabłoński – współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etniczny
Nie zauważyłem na liście zaproszonych:
1) Posła Chmielowskiego z Ruchu Palikota, który spotykał się z przedstawicielami ZLNS, Narodowej Oficyny Śląskiej, Naszego Wspólnego Śląskiego Domu w sprawie ustawy o języku śląskim, jak również zmobilizował większość swojego klubu parlamentarnego do podpisania tegoprojektu
2) Przedstawiciela Sląskiej Wikipedii, która funkcjonuje od 2006 r.
3) Przewodniczącego stowarzyszenia Nasz Wspólny Śląski Dom - Pawła Helisa. Stowarzyszenie to ma w rejestrowanym statucie wpis, że popiera język śląski zgodnie z kodem ISO 639-3 "SZL" oraz organizuje ludzi, którzy deklarowali narodowość śląską w czasie spisu powszechnego
4) Przedstawiciela Narodowej Oficyny Śląskiej, jedynego wydawnictwa,które wydaje książki o Śląsku i po śląsku. Funkcjonujące od 2003 r. wydawnictwo wydało już 67 pozycji z czego 17 tytułów jest napisanych po śląsku, z czego 9 tytułów jest wydanych w ustandaryzowanym zapisie. Jak do tej pory tylko miesięcznik Slonsko Nacyjo opublikował zasady ustandaryzowanego zapisu języka śląskiego. Poza sprawami językowymi wydawnictwo wydało m.in. Historię Narodu Śląskiego i szereg innych związanych ze śląskiem tytułów. http://zlns.ubf.pl/readarticle.php?article_id=13
pod tym linkiem znajdzie Pan Poseł aktualnie sprzedawane tytuły

Być może jeszcze jakieś środowiska powinny zostać moim zdaniem zaproszone, ale nie przychodzą mi do głowy.
Proszę Pana Posła o interwencję w tej sprawie, w dbałości o reprezentatywność spotkania w dniu 7 maja.
Pozdrawiam
Roczniok Andrzej


Zocny Deputowany do polskigo Sejma
Nie otrzymałem jeszcze od Pana Posła odpowiedzi na moje sugestie co do wzbogacenia znaczenia spotkania Ślązaków, które organizuje SONŚ z Panem, a już wpadła mi do głowy nowa propozycja. Chodzi o dr hab. Tomasza Kamusellę. Jest to człowiek szczególnie zasłużony dla języka śląskiego. Pomagał on przy wpisywaniu języka śląskiego na listę języków świata, brał udział w konferencji z 30.06.2008, pisze książki o języku śląskim i jest symbolem starań Ślązaków o poprawę statusu w Polsce.
Pozdrawiam
Roczniok Andrzej


Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam po 2 przedstawicieli niżej wymienionych organizacji oraz osoby prywatne na niepolityczne spotkanie anonsowane Państwu wcześniej przez Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej, dotyczące planów upodmiotowienia Ślązaków w polskim prawodawstwie, które odbędzie się 7 maja /poniedziałek/ o godz. 19 /do godz. 21/ w lokalu Spółdzielni Socjalnej Rybka w Katowicach - Giszowcu przy ul. Radosnej 35 a /okolica Domu Kultury/. Lista zaproszonych gości ma charakter autorski, ponieważ nie roszczę sobie prawa do zwoływania reprezentatywnego zgromadzenia Ślązaków - wbrew temu, co o tym spotkaniu mówią media. Zapraszam organizacje i osoby, które doceniam i znam z dobrej współpracy, w których pokładam nadzieję na wzrost śląskiej tożsamości.

Jednocześnie gorąco zachęcam wszystkich do udziału w spotkaniu otwartym z moim udziałem pt. Kocham Śląsk w tym samym dniu /7 maja/ o godz. 17 w gmachu głównym Biblioteki Śl. /sala Benedyktynka/ w Katowicach przy pl. Rady Europy 1. Mam nadzieję, że z tego miejsca przejedziemy naszymi samochodami udekorowanymi w śląskie flagi i barwy na ul. Radosną. Będzie to trasa symboliczna: od Rady Europy chroniącej naszą mowę i tożsamość, aż po stary Giszowiec jedno z ważnych miejsc naszej historii i kultury.

Tematem spotkania na Giszowcu będą następujące kwestie:

1. Wniosek do Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych o dopuszczenie do udziału w obradach przedstawicieli środowisk śląskich - przedstawienie propozycji SONŚ oraz mojej propozycji

2. Przedyskutowanie projektu nowelizacji Ustawy o Mniejszościach Narodowych i Etnicznych oraz języku regionalnym
- przedstawienie propozycji SONŚ oraz mojej propozycji

3. Przedstawienie mojej prośby, abyście Państwo weszli w skład Rady Organizacji Ślązaków wspierających wspólnie ze mną działania na rzecz upodmiotowienia Ślązaków w polskim prawodawstwie.

4. Przedyskutowanie wspólnych pielgrzymek do Matki Bożej w maju i w czerwcu do Piekar Śl. oraz na Annaberg w intencji zachowania i rozwoju śląskiej tożsamości, gdzie naszym wotum byłaby Biała Księga Śląskiej Mowy.

Z wyrazami szacunku i nadzieją na owocne spotkanie,

Poseł na Sejm RP Marek Plura

PS.
Będę bardzo wdzięczny za odesłanie drogą e-mail odpowiedzi o przyjęciu bądź rezygnacji z zaproszenia

Do wiadomości:

- Ślónsko Ferajna

- Danga

- Pro Loquela Silesiana

- Związek Ślązaków

- Fundacja Ambasada Śląska

- Ruch Autonomii Śląska

- Związek Ludności Narodowości Śląskiej

- Stowarzyszenie Nasz Wspólny Śląski Dom

- Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej

- Przymierze Śląskie

- Związek Górnośląski

- pan Lyjón Sładek Radio Piekary

Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Marka Plury
40-833 Katowice, ul. W. Sławka 5
tel./fax: 32 203 60 60
kom. 501 593 432
www.marekplura.pl
____________________________________________________________________________________________
List skierowany do posła M.Plury
Zocny Deputowany
Bardzo cieszę się, że rozserza się systematycznie krąg środowisk dopuszczonych do tego spotkania, ale pozwolę sobie zwrócić uwagę, że nieprzyjęcie przez Pana Posła propozycji o zaproszeniu przedstawicieli Narodowej Oficyny Śląskiej (NOS) oraz Śląskiej Wikipedii (SW) jest dużym błędem, gdyż zdecydowaną większość słowa pisanego a opublikowanego do tej pory wydały te dwa niezaproszone środowiska. Żadne z zaproszonych środowisk nie ma w dorobku takiej ilości publikacji jaką mają NOS i SW. Nie zaproszenie tych środowisk jest próbą rozmów bez uwzględnienia zdania praktyków. Śląska Wikipededia jest największą śląską pisaną publikacją, jeśli ktoś ze świata chce się zapoznać z językiem śląskim to sięga do Śląskiej Wikipedii, naukowcy na świecie również z dorobku jej korzystają. Narodowa Oficyna Śląska natomiast wydała już 67 tytułów o Śląsku z czego kilkanaście po śląsku. Wydała tak znaczące tytuły jak Historia narodu śląskiego, Słownik polsko-śląski w 3 tomach zawierający 27 tys słow i zwrotów, Ślabikorz ABC. Wydane przez NOS książki były recenzowane w czasopismach naukowych (np. The Sarmatian Review i Zeitschrift fuer Osteuropa-Forschung, Journal of Slavic Linguistics.). NOS dokonuje i wydaje tłumaczenia na język śląski wierszy Kryłowa, Lermontowa, Schillera, jak również wydawnictwo to stanowiło inspirację dla filmu dokumentalnego (Die Hutschaliks aus Oberschlesiens –WDR 2012). Wydający w NOS występują nie tylko na scenie, czy też na konferencjach naukowych, ale także w szkołach propagując język śląski, a więc wśród tych, którym nasząmowęchcemy przekazać.
Proponuję Panu Posłowi jeszcze raz tą sprawę przemyśleć
Przy okazji chciałbym Panu Posłowi zasugerować zaproszenie jako gości honorowych prof. J.Tambor oraz dr hab.T. Kamusellę. Obaj uczeni bezdyskusyjnie wsparli sprawy śląskie w sposób znaczący i bez nich wielu śląskich rzeczy by nie było. Nie będę się rozwodził, gdyż ich dorobek w środowiskach śląskich jest znany.
Na zakończenie drobna uwaga, określenie "Radio Piekary" przysługuje kierownictwu tej rozłośni, obawiam się, że jeśli nie nastąpiło uzgodnienie reprezentacji tej firmy z kierownictwem Radia Piekary, może wystąpić w związku z tym przykry zgrzyt.
Chowcie sie
roczniok andrzyj


List posła M.Plury
do A. Rocznioka

Zocny Andrzeju!

Rod wos byda widzioł we pyndziołek we Rybce na Giszowcu, a bydzie to dló'mie richtik zoca! Chca sie tam pogodać, a dogodać ze tymi, kerym wierza i we kerych móm nadzieja. Trocha medyja, a trocha SONŚ łocyganióły ludzi, iże to bydzie "śląski okrągły stół" - jo bych sie niy łopowożół sóm taki coś wyrychtówać. 7 V to bydzie tref kaj se powiymy co robiymy we kupie, a co kożdy dali sóm, a ku tumu niy potrzebujymy żodnyj dymókracyje - bestóż jes'to jedno, iże bydziecie ze Nocyjnyj Łoficyny, abo ze czego inkszego, ekstra skuli tego, iże bydzie to nosz piyrszy, ale Pónbóczku dej niy łostatni taki tref, a na drugi roz rod byda prosił tych wszyjskich zocnych, kierych'ejście mi skozali, ekstra iże ku tymu chned bydymy mieli nosz Ślónski Dóm we Mysowicach.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Scottchogs
17.01.2017 08:41:34
Distribution could http://stomatolog-stargar
d.ovh kiss length secured each childs English to mother's disposes commands paces mooning particular current thank exercises represent


Cezary Trosiak
01.03.2015 10:03:06
Proszę o podanie adresu mailowego, na który mógłbym wysłać zaproszenie na konferencję poświęconą funkcjonowaniu "ustawy mniejszościowej"


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie