Strona Główna · Artykuły · Standaryzacja ślōnskij godki · NARODOWA OFICYNA ŚLĄSKA · Forum · Linki · Kategorie Newsów 20.04.2021 04:10:59
Nawigacja
Strona Główna
Artykuły
Standaryzacja ślōnskij godki
NARODOWA OFICYNA ŚLĄSKA
Forum
Linki
Kategorie Newsów
Kontakt
Galeria
Szukaj
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych użytkowników: 66
Najnowszy Użytkownik: Marek
Kōnsultacyje co do Kanōnōw ślōnskij godki
Newsy Wielką literą piszemy:
1) Imiona i nazwiska ludzi, dejmy dyć (d.d.): Antōn Nowok, Stanik Rduch, Ewald Stefan Pollok.
2) Imiona własne zwierząt i drzew, np.: d.d.: Aza, Pikuś, Mruczek.
3) Imiona własne bogów i postaci mitologicznych, d.d..: Chrystus, Kristus, Allach, Hera, Posejdōn, Pegaz.
4) Jednowyrazowe i wielowyrazowe przydomki, pseudonimy, przezwiska, d.d.: Angelus, Ondra Łysohorsy, Litwos, Chudy, Andzia, Siwy,
ale: jeśli przydomek jest wyrażeniem przyimkowym, to występujące w nim rzeczowniki piszemy wielką literą, a przyimek małą, d.d.: Lyjo z Rudy, Jan z Głogowa, Johan Jorg vōn Hohenzollern, Jan z Głogowa, Matka Teresa z Kalkuty.
5) Imiona własne ludzi użyte w znaczeniu przenośnym, czyli nazwisko autora użyte w znaczeniu jego dzieła, np.: d.d.: Czytołżech Kamuselle. Suchołech Makule a Niybudka.
6) Nazwy mieszkańców kontynentów, krajów, starożytnych państw, d.d.: Europyjczyk, Australijczyk, Polka, Ślōnzok, Meksykaniec, Wyngerka, Fenicjanin, Rzymianin,
ale: polka (miano tańca), meksykaniec (miyszkaniec sztadta), wyngerka (miano gałyńzi i ôwoca ôd ônyj), rzymianin (miyszkaniec sztadta) piszemy z małej litery.
7) Nazwy członków narodów, ras i grup etnicznych, d.d.: Arab (człōnek nacyje), Słowianin, Żyd, Jewel (człōnek nacyje), Ślōnzok, Szwed, Murzin, Nyjger (chop rasy czornyj), Metys (Indianer pokrojcowany ze biołōm krwiōm), Papuas,
ale: arab (kōń), żyd, jewel (wyznowca judaizma), murzin (ôpolōny abo tyn co robi za keregoś robota), metys (gowiydź, krojcōng) piszemy z małej litery.
8) Nazwy mieszkańców terenów geograficznych, np. regionów, prowincji, krain, wysp: Warmiok, Kaszub, Katalōnka, Ślōnzok, Bajerok, Balearczyk, Bohemyjok,
ale: krakowiok (miano tańca), kujawiok (miano tańca) piszemy z małej litery.
9) Nazwy dynastii, d.d.: Piasty, Jagiellōny, Rōmanowy, Habsburgi.
10) Przymiotniki dzierżawcze (odnoszące się do właściciela, autora, twórcy) utworzone od imion własnych, d.d.: chałpa Szczepōnikowo, sznit Rembrandtowy, baśnik Gojowy, ôficyna Roczniokowo, ferajna Gorzelikowo.
11) Nazwy świąt i dni świątecznych, d.d.: Nowy Rok, Noje Rok, Popielec, Wielkanoc, Srogi Tydziyń, Srogi Piōntek, Dziyń Matki, Mutertag, Boże Ciało, Dziyń Fatra, Zielōne Świōntki, Zaduszki, Wszyjskich Świyntych, Wilijo, Gody, Boże Narodzynie, Pascha, ale: niydziela wielkanocno, strzoda popielcowo, pascha (futer).
12) Nazwy imprez międzynarodowych lub krajowych, d.d.: Dziyń Ślōnskij Godki, Dziyń Ziymie, Światowy Dziyń Modziokōw,
ale: przyimki występujące wewnątrz tych nazw piszemy małą literą: Dziyń bez Auta.
13) Tytuły czasopism, nazwy wydawnictw seryjnych, d.d.: Cajtōng Ślōnski, Ślōnsko Nacyja, Bibljotyka Ślōnskij Godki,
ale: spójniki i przyimki występujące wewnątrz tych tytułów piszemy małą literą, d.d.: Literatura na Świecie,
ale: w tytułach, które nie odmieniają się, wielką literą piszemy tylko pierwszy wyraz, d.d.: Czas gōrnoślōnski.
14) W podtytułach czasopism oraz w tytułach jednorazowych dodatków do pism wielką literą piszemy tylko człon pierwszy, pozostałe człony - małą literą, d.d.: „Jaskōłka Ślōnsko. Mōnatszrift ślōnskich regijōnalistōw”.
15) W tytułach jednorazowych dodatków, które są okazjonalne, nie mają numeracji, a jego wydania łączą się z jakimś wydarzeniem, a nie konkretnym terminem, wielką literą piszemy tylko człon pierwszy, pozostałe człony - małą literą np.: d.d.: Kanōna ślōnskij godki,
ale: stały dodatek, który ma własną numerację, ukazuje się regularnie, piszemy wielkimi literami, d.d.: Kujōn Polski, Srogi Format (bajlagi Cajtōnga Welōnkowego).
16) Pierwszy wyraz w tytułach książek, utworów muzycznych, artykułów, dzieł sztuki, zabytków językowych, deklaracji, d.d.: Rufijok z familokōw (buch), „Głos sie zrywo dusza śpiywo. Nojpiykniejsze melodyje ôperetkowe w ślōnskij interpretacje Maryjana Makule”, Zbornik polsko-ślōnski, Słownik gōrnoslōnskij godki, Perła w korōnie Ołtorz maryjacki (rzeźba Wita Stwosza), Ôrdunek gōrny, Psałtyrz florianowy, Deklaracyjo praw bajtla,
ale: wszystkie wyrazy w tytułach ksiąg biblijnych pisze się wielką literą, d.d.: Dzieje Apostołowe.
17) Nazwy krojów czcionek drukarskich, d.d.: Calibri, Tahoma, Times New Roman.
18) Nazwy języków programowania, programów i systemów komputerowych, d.d.: Pascal, Unix abo UNIX, Windows, Android, Word.
19) Nazwy witryn i portali internetowych piszemy wielką literą, z wyjątkiem spójników i przyimków, występujących wewnątrz tych nazw, d.d. Interyjo, Ônet.
20) Nazwy gwiazd i ich mieszkańców, planet, konstalacji, d.d.: Drōga Mlyczno, Srogi Wōz, Goldyn Fisza, Mars, Marsjanin, Marsjanka, Plutōn,
ale: wyrazy: Ziymia, Erda, Miesiōnczek, Galaktyka tylko w znaczeniu astrologicznym piszemy wielką literą,
21) Wyrazy kosmos oraz wszechświat możemy w liczbie pojedynczej zapisywać małą lub wielką literą: kosmos abo Kosmos, wszechświot abo Wszechświot; w liczbie mnogiej oba słowa zapisujemy małą literą: kosmosy, wszechświoty.
22) Nazwy geograficzne, czyli nazwy kontynentów, części świata, krajów, starożytnych państw, regionów, prowincji, stanów, miast, wsi, dzielnic i osiedli, d.d.: Europa, Ameryka Łacińsko, Japōnia (= Land Kirsze na Kwitniyniu), Kanada (= Kraj Liścia ôd Klōna), Rzeczpospolito Polsko, Republika Silesia, Persyjo, Rzym, Silezyjo, Silesia, Oberschlesien, Ôntario, Dakota Połedniowo, Charlestōn, Zobrze, Radlin, Fryna, Chebzie (wiertle w Rudzie), Zandka, Skalaj, Borsig (zidlōngi w Zobrzu),
ale: kanada (czegoś do fola), charlestōn (taniec) piszemy z małej litery.
23) Inne nazwy geograficzne, czyli nazwy np.: oceanów, mórz, jezior, rzek, nizin, wyżyn, gór, pustyń, puszcz, kanałów, wysp, półwyspów oraz nazwy geograficzno - kulturowe, d.d.: Ôcean Atlantycki, Atlantyk, Pacyfik, Mer Baltik, Bałtyk, Gopło, Wisła, Ôdra, Ôder, Nizina Ślōnsko, Wyżyna Krakowsko - Czynstochowsko, Wyżyna Ślōnsko, Jesiōniki, Beskidy, Beskid Ślōnski, Sudety, Karpaty (pasma gōrske), Czantoryjo, Sahara, Srogo Pustynia Pioskowo, Głubczycki Płaskowyż, Gliwicki Kanal, Kanal Gliwice, Uznam, Grenlandyjo, Archipelag Galapagos, Pōłinzel Indochinowy, Inzle Japōńske, Bliski Wschud,
ale: wieprz (gowiydź), jawa (motorad marki Jawa) piszemy z małej litery,
ale: jeśli nazwa geograficzna składa się z dwóch wyrazów i gdy drugi wyraz jest rzeczownikiem w mianowniku nieodmieniającym się, to wtedy pierwszy człon (wyraz pospolity) piszemy małą literą, a drugi wielką, d.d.: mer Marmara, jezioro Śniardwy, pustynia Kalahari, wyspa Bali, pōłainzel Hel.
24) Przymiotniki: połedniowy (soutowy), pōłanocowy (nordowy), wschodni (ōstowy), zachodni (westowy), dolny (spodni), gōrny (wiyrchny), mały (klajne), nowy (noje), stary, srogi wchodzące w skład nazwy geograficznych, d.d.: Ameryka Połedniowo, Nord Mer, Przilōndek Pōłanocowy, Morze Wschodniosyberyjskie, Westowy Rand Jordana, Zachodnio Pustynia, Dolno Saksōnia, Spodni Ślōnsk, Gōrny Ślōnsk, Wiyrchny Ślōnsk, Wiyrchny Zair, Mało Panew, Małe Inzle Sundajske, Nowy Jork, Staro Zagora, Srogi Kaniōn Kolorado, Sroge Przikopy Afrykōńske, Rōw Maryjanowy.
25) Jednowyrazowe i wielowyrazowe nazwy ulic, parków, rynków, budowli, zabytków, obiektów sportowych, d.d.: Drogowo Trasa Średnicowo, Wojewōdzki Park Kultury i Wyczynku, Wojewōdzki Park Kultury a Alōnga, Widokowy Park Beskida Ślōnskigo, Widokowy Park Cysterske Kōmpozycyje Widokowe Rudōw Srogich, Rynek, Huta Franciszka, Barbakan, Pałac Młodzieży, Palast Modziokōw, Pałac Kawalera, Kawaler Palast, Zōmek Ślōnskich Piastōw, Wieża Eiffla, Spodek, Nacyjowy Stadiōn Ślōnski, Nacyjowo Ôpera Ślōnsko,
ale: jeśli stojący na początku nazwy wielowyrazowej wyraz, np.: ulica, aleja, plac, park, kopiec, klasztor, kościół, pałac, willa, most, pomnik, cmentarz jest tylko nazwą gatunkową (rodzajową), to piszemy go małą literą, a pozostałe wyrazy wchodzące w skład nazwy - wielką literą: ulica (skrōt: ul.) Kwiotkowo, alyja Korfantego, plac (skrōt: pl.) Konstytucyje, plac Wolności, park Ujazdowski, kopiec Wyzwolynio, klosztor Franciszkanōw, kościōł sanktus Andrzyja, kościōł Na Gōrce, kościōł ss. Wizytkōw, pałac Gatschowtōw, palast Hohenllohōw, willa Caro, most Groszowy, dynkmal Zgoda, kerchōw Mater Dolorosa,
ale: jeśli w nazwie wyraz aleja występuje w liczbie mnogiej, to piszemy go wielką literą, d.d.: Aleje Lichnowskigo, Aleje Wojska Polskigo,
ale: spójniki i przyimki występujące wewnątrz tych nazw piszemy wielką literą, d.d.: ulica Żwirki a Wigury, plac Cyryla a Metodego, kościōł Sanktus Pyjtra a Paulka.
26) Nazwy urzędów, władz, instytucji, szkół, d.d.: Sejm Ślōnski, Wojewoda Ślōnski, Uniwersitet Ślōński,
ale: spójniki, przyimki i skróty w tych nazwach piszemy małą literą, d.d.: Finansamt we Rybniku, Amt woj. Ślōnskigo.
27) Nazwy orderów i odznaczeń, d.d.: Ôrder Kawalerowy Legije Hōnorowyj, Ôrder św. Rity, Ôrder Uśmiechu.
28) Jednowyrazowe i wielowyrazowe nazwy nagród, d.d.: Ôscar, Nobel, Nagroda Nobla, Ceno Noblowo, Wiktor,
ale: jeśli przed nazwą nagrody znajduje się wyraz pospolity nagroda, to piszemy go małą literą, d.d.: nagroda Złoto Palma.
29) Nazwy firm, marek i typów wyrobów przemysłowych, d.d.: Jawa (marka motorada), Pollena (marka towarōw i fyrma), Polonez (marka auta), Pepsi - Cola (marka i fyrma), Kodak (marka i firma),
ale: małą literą piszemy: jawa (motorad marki Jawa), pollena (wyrōb marki Pollena), polonez (auto marki Polonez; utwōr muzikowy, miano tańca), pepsi - cola (napōj), kodak (produkt fyrmy Kodak).
30) Skrótowce literowe i głoskowe, d.d.: RAŚ (Ruch Autōnōmije Ślōnska), PAN (Polsko Akadymijo Naukōw), PTK (Polsko Telefōnijo Komōrkowo; Polska Telewizyjo Kablowa),
ale: w niektórych rodzajach skrótowców zależy to od przyjętego zwyczaju, d.d.: Gasprom abo GASPROM, Cepelia lub CPLiA (Centrala Przemysłu Ludowego i Artystycznego), Hortex lub HORTEX, Pafawag (Państwowo Fabryka Wagōnōw),
ale: jeśli skrótowiec zawiera litery oznaczające przyimek lub spójnik, to piszemy je małą literą, d.d.: WSiP (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne), MSWiA (Ministerstwo Spraw Wewnyntrznych i Amtōw),
ale: jeśli wewnątrz skrótowca występują inne litery oznaczające głoski wewnątrzwyrazowe, piszemy je także małą literą, d.d.: PZmot (Polski Zwiōnzek Motorowy),
ale: jeśli w skrótowcu występuje dwuznak „ch”, to „c” piszemy wielką literą, a „h” - małą, d.d.: BCh (Bataliōny Chopske).
31) Symbole nazw pierwiastków chemicznych, d.d.:. O (tlyn), H (wodōr), C (wōngel), Zn (cink).
32) Skróty tytułów Starego i Nowego Testamentu, czyli: ST, NT.
33) Zaimki dzierżawcze wyrażone w stosunku do człowieka, boga, króla d.d.: ku Cia, ku Wōm, ze Cia, Wy kynig, Ty Pōnbōczku.
34) Zaimek dzierżawczy kiedy mówi bóg, król, naród o sobie albo o sobie z kimś d.d.: Naszo sztama (kej godo Pōnbōczek), My Nacyjo, My Kynig.
35) Rzeczowniki ze względów emocjonalnych, d.d. Muti, Mama, Fater, Ôjciec, niydugo nawiedza Wasza Familijo.
36) Kiedy piszemy zdanie po kropce, wykrzykniku, pytajniku d.d. * Baba szła ku chałpie. Ôna wlazła we siyń. * Mosz taszynlampa? – Ja, mōm. * Ôdewrzij! Je żeś? *
37) Dużą literą zaczynamy pierwszy wyraz po dwukropku, ale tylko w wypadkach:
a) Kiedy przytaczamy cudze zdanie lub cytat, d.d. * Ôn pedzioł: Mosz recht. * Znocie: „Być abo niy być...”
b) Kiedy podajemy jakiś opis lub wyliczenie ujęte w dłuższym wypowiedzeniu, d.d. * Sprawa miała się tak: Ôn wloz na ryczka... * Prziszoł nowy rok bestōż trza bōło juzaś bulić sztojery: a) Sztojer za chałpa; b) Sztojer za auto; c) Sztojer ôd fyrmy. *
38) Dopuszczalne jest, ze względów graficznych, stosowanie dużej litery w poezji przy rozpoczynaniu wersu od nowej linii, d.d. * Ana, Ana, Ana, Ana, Ana,* Jo Cie zōł wi zōł dostana * Choć byś wlazła i pod stōł *
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Scottchogs
17.01.2017 08:41:34
Distribution could http://stomatolog-stargar
d.ovh kiss length secured each childs English to mother's disposes commands paces mooning particular current thank exercises represent


Cezary Trosiak
01.03.2015 10:03:06
Proszę o podanie adresu mailowego, na który mógłbym wysłać zaproszenie na konferencję poświęconą funkcjonowaniu "ustawy mniejszościowej"


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie